இணைய வழி இலவசக்கல்வி!

இணையம் அடிப்படையில் கேளிக்கை என்பதை விட கற்றுக்கொடுக்கும் ஊடகம் என்பதே சரியான புரிதல். இணையத்திற்குள் நுழையும் போது கற்றல் நடைபெற ஆரம்பித்துவிடுகிறது. அதன் பின் உள்ளே ஒரு உலகமே…

சீன நாட்டில் தமிழ் எழுத்துக் கல்வெட்டுகள்

  சீன நாட்டில் தமிழ் எழுத்துக் கல்வெட்டுகள் சீன நாட்டில் காண்டன் என்னும் நகருக்கு 500 மைல்கள் வடக்கே உள்ள சூவன்செள என்னும் துறைமுக நகர் உள்ளது. பண்டைய காலத்திலும்…

ஆலவாய்- மதுரை மாநகரத்தின் கதை!

நூல் மதிப்புரை *ஆலவாய்- மதுரை மாநகரத்தின் கதை:* ஆசிரியர்; நரசய்யா பாண்டிய நாட்டில் சமண மதம், மக்கள் அளவில் மிகச் செல்வாக்கு மிகுந்ததாக இருந்தது என்பதைச் சுட்டிக் காட்டும்…