கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி செம்மொழி மாநாட்டில் கலந்துகொள்வாரா.?

AumV.Subramanian படிக்கவும் http://www.vikatan.com/jv/2009/nov/04112009/jv0201.asp செம்மொழி மாநாட்டில் அரசியல் வேண்டாம்! 'இலங்கை தமிழறிஞரும் பேராசிரியருமான கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி செம்மொழி மாநாட்டில் கலந்துகொள்வாரா… மாட்டாரா?' என்பதுதான் தமிழகத்தில் பரபரப்பு விவாதமாக அடிபட்டுக்…

சில முக்கிய இணைய முகவரிகள்

எட்டுத் தொகை நூல்கள் 1. குறுந்தொகை2. பதிற்றுப் பத்து 3. பரிபாடல் 4. கலித்தொகை5. அகநானூறு6. புறநானூறு பத்துப்பாட்டு நூல்கள் 1. திருமுருகு ஆற்றுப்படை2. பொருநர் ஆற்றுப்படை 3….

Re: சித்தர்கள் வாக்கில் பழமொழிகள்

2009/10/22 Venkatachalam Subramanian <v.dotthusg@gmail.com> சித்தர்கள் வாக்கில் பழமொழிகள்.. 7. செத்துக் கிடக்கும் பிணத்தருகே இனி சாம் பிணங்கள் கத்துங் கணக்கென்ன? -=-=-=-=-=-=-==-==-=-=-=-=-= இன்று சவமாய் செத்துக் கிடக்கும்…

சித்தர்கள் வாக்கில் பழமொழிகள்

  சித்தர் வாக்கில் பழமொழிகள்.    ஓம் சித்தர் பழமொழிகள். சித்தர்கள் தனியாகப் பழமொழிகள் ஏதும் பாடியவரல்லர். பதினெண் சித்தர்கள் பாடல்களில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகத் தென்பட்டவைகளை அன்பர் சி.எஸ்….

சிவ நாம பெருமை

ஓம்.சிவநாமாவின் பெருமை.ஸ்ரீ சங்கராச்சார்ய சுவாமிகள் அருளிய நன்மொழிகள், மதராஸ் லா ஜர்னல் ஆபீஸ் மைலாபூர் சென்னை -4 ஆன்மீகப் பாதையில் அன்பர்களை அழைத்துச் செல்ல பரமாச்சார்யார் அருளிய மொழிகள்…

English learning for students

http://www.english-for-students.com/index.html-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ஓம்.ஆங்கிலம் கற்போருக்கென ஒரு இணையதளம்.வெ.சுப்பிரமணியன் ஓம் Let us see what the Correct Usages are. I came across these sentences in emails…

அகநானூறில் பாடிய புலவர் பெருமக்கள்

அகநானூறில்பாடிய புலவர் பெருமக்கள்-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ஓம்.அகநானூறில்பாடிய புலவர் பெருமக்கள் 1. அந்தியிளங்கீரனார் 2. அம்மூவனார் 3. அள்ளூர் நன்முல்லையார் 4. அண்டர் மகனார் குறுவழுதியார் 5. அஞ்சியத்தை மகள் நாகையார்…

புறநானூறில் பாடிய புலவர்கள்

ஓம். புறநானூறில் பாடிய புலவர்கள் 1. அடைநெடுங்கல்வியார் 2. அண்டர் மகன் குறுவழுதி 3. அரிசில் கிழார் 4. அள்ளூர் நன்முல்லையார். 5. ஆடுதுறை மாசாத்தனார் 6. ஆலங்குடி…

சங்க காலப் பெண்பாற் புலவர் பெருமக்கள் முப்பத்தி மூன்று பேர்

ஓம்சங்ககாலப் பெண் புலவர்கள்.அள்ளூர் நன்முல்லையார்ஆதி மந்தியார்ஒக்கூர் மாசாத்தியார்ஓரம் போகியார்ஔவையார்கச்சிப்பேட்டு நாகையார்கழார்க்கீரன் எயிற்றியார்காக்கைப் பாடினியார் நச்சோள்ளையார்காவற்பெண்டுகாமக்கணி பசலையார்குறமகள் இளவெயினியார்குறமகள் குறிஎயினியார்.குமிழி ஞாழலார் நப்பசலையார்நக்கண்ணையார்நன்னாகையார்நெடும்பல்லியத்தைபக்குடுக்கை நன்கணியார்பூங்கண் உத்திரையார்பூதப்பாண்டியன் தேவி பெருங்கோப் பெண்டுபெரெயில்…