மண்ணின் குரல்:நவம்பர் 2014: அருள்மிகு பண்ணாரி மாரியம்மன் ஆலயம்

வணக்கம். மண்னின் குரல் வெளியீடாக இன்று ஒரு விழியப் பதிவு வெளிவருகின்றது. அருள்மிகு பன்னாரி அம்மன் கோயிலுக்கு இவ்வாண்டு மார்ச் மாதம் சென்றிருந்த போது செய்த பதிவு இது….

மண்ணின் குரல்:நவம்பர் 2014: கோனேரிராஜபுரம்

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் விழியப் பதிவு ஒன்று இன்று வெளியீடு காண்கின்றது. கோனேரிராஜபுரம் – திருநல்லமுடையார் ஆலயம் தமிழகத்தின்  சிறப்புக்களில் தனியிடம் பெறுபவை சோழர்கால ஆலயங்கள். சோழ சாம்ராஜ்ஜியம்…

THF Announcement: ebooks update: 23/11/2013 *ஜைன மார்க்க தரிசனம்*

வணக்கம். இன்று ஒரு தமிழ் நூல் மின்னாக்கம் செய்யப்பட்டு தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் வலைப்பக்கத்தில் இடம் பெறுகின்றது. நூல் பெயர்: ஜைன மார்க்க தரிசனம்நூல் ஆசிரியர்: கு.பாலசுப்பிரமணியனார்வெளியீடு: ஸ்ரீ…

THF Announcement: ebooks update: 21/11/2013 *தனிவிருத்தங்கள்*

வணக்கம். மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் இலக்கியப்படைப்புக்களை மின்னாக்கம் செய்யும் முயற்சியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அவரது தலபுராணங்களையும், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களையும் பிரபந்தங்களையும் தொடர்ந்து இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றோம். இந்தப்…