மண்ணின் குரல்: மே 2014: சோழ நாட்டுக் கோயில் – காமரதிவல்லி

வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் விழியப் பதிவு ஒன்று இன்று வெளியீடு காண்கின்றது.  சோழர் காலக் கோயிலில் வரிசையில் மேலும் ஒரு பழமையான கோயிலின் பதிவை இன்று காணவிருக்கின்றோம்….

நாடார் குல மித்திரன் 1922ம் ஆண்டு மார்ச் -2

வணக்கம். இன்றும் ஒரு சஞ்சிகையை வெளியிடுகின்றோம். நாடார் குல மித்திரன் 1922ம் ஆண்டு மார்ச் மாத இதழ்கள் இரண்டு வெளிவந்திருக்கின்றன. மார்ச் மாதம் வெளிவந்த இரண்டாம் இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம். குறிப்பு:…

நாடார் குல மித்திரன் 1922ம் ஆண்டு மார்ச் -1

வணக்கம். நாடார் குல மித்திரன் 1922ம் ஆண்டு மார்ச் மாத இதழ்கள் இரண்டு வெளிவந்திருக்கின்றன. மார்ச் மாதம் வெளிவந்த முதலாம் இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம். குறிப்பு: இந்த மின்னிதழின்…

மண்ணின் குரல்: மே 2014: திருச்சி தமிழ்ச் சங்கம்

வணக்கம் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் விழியப் பதிவு ஒன்று இன்று வெளியீடு காண்கின்றது.  ​ திருச்சி தமிழ்ச்சங்கம் பல ஆண்டுகளாக தமிழிலக்கியப்பணி மேற்கொண்டு  வருகின்றது. திருச்சியின் மையத்திலேயே இச்சங்கத்திற்காக…

நாடார் குல மித்திரன் 1922ம் ஆண்டு பெப்ரவரி – 2

வணக்கம். நாடார் குல மித்திரன் 1922ம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாத இதழ்கள் இரண்டு வெளிவந்திருக்கின்றன. பெப்ரவரி மாதம் வெளிவந்த இரண்டாம் இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம். குறிப்பு: இந்த மின்னிதழின்…

மண்ணின் குரல்: மே 2014: சித்தன்னவாசல்

வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் விழியப் பதிவு ஒன்று இன்று வெளியீடு காண்கின்றது.  ​அறிவர் கோவில் புதுக்கோட்டை நகரிலிருந்து 12 கி.மீ தொலைவில் சித்தன்னவாசல் என்ற கிராமம் உள்ளது….

மண்ணின் குரல்: மே 2014: கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயில்

வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் விழியப் பதிவு ஒன்று இன்று வெளியீடு காண்கின்றது.  சோழநாட்டுக் கோயில்களின் பதிவுகளின் வெளியீட்டு வரிசையில் மேலும் ஒரு சிறப்பு மிக்க கோயில்.! கங்கை…

Important sites

    பயனுள்ள பல இணைய தளங்களின் தொகுப்பு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓம் வெ.சுப்பிரமணியன்