மண்ணின் குரல்: பெப்ரவரி 2016:கழிஞ்சமலை சமணர் சின்னமும் கல்வெட்டுக்களும்

வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் விழியப் பதிவு ஒன்று இன்று வெளியீடு காண்கின்றது.  ​ ​மதுரைக்கு அருகே அரிட்டாபட்டி என அழைக்கப்படும் ஒரு பகுதியில் இளமைநாயகிபுரம் எனும் ஒரு…

THF Announcement: E-books update:21/2/2016 *கொரிய தமிழ் ஆய்வு (உலகத்தாய் மொழிகள் தின சிறப்பு வெளியீடு)

வணக்கம். இன்று 21ம் தேதி பெப்ரவரி மாதம் உலகத்தாய்மொழிகளின் தினம். நம் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பினை வியந்து போற்றுதலும் அதன் தொண்மைச்சிறப்பை ஆராய்வதும் காலத்தின் தேவை. உலக…

மண்ணின் குரல்: பெப்ரவரி 2016:மாங்குளம் தமிழி கல்வெட்டுக்கள்

வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் விழியப் பதிவு ஒன்று இன்று வெளியீடு காண்கின்றது.  ​ மாங்குளம் தமிழி கல்வெட்டுக்கள் தமிழகச் சிற்பிகளும் கல்வெட்டுக் கலைஞர்களும் தமிழ் மண்ணில் விட்டுச்…