மண்ணின் குரல்: செப்டம்பர் 2016: குறத்தியாறும் குறத்தி அம்மனும்

வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் விழியப் பதிவு ஒன்று இன்று வெளியீடு காண்கின்றது.  ​ தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு சிற்றூரிலும் எத்தனை எத்தனையோ  கோயில்கள். அவற்றுள் பல, மக்களோடு மக்களாக…

மண்ணின் குரல்: செப்டம்பர் 2016: மண்டகப்பட்டு மகேந்திரப்பல்லவன் குடைவரைக்கோயில்

வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் விழியப் பதிவு ஒன்று இன்று வெளியீடு காண்கின்றது.  ​   தமிழகத்தில் கோயில் கட்டிடக் கலையில், குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் நிகழ்ந்த நூற்றாண்டாக கி.பி.6ம்…

THF Announcement: E-books update:11/9/2016: ஆறாயிரப்படி குருபரம்பராப்ரபாவம்

வணக்கம் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் சேகரத்தில் இன்று ஒரு அரிய பழம் தமிழ்  நூல் மின்னூல் வடிவில் இணைகின்றது. நூல்:  ஆறாயிரப்படி குருபரம்பராப்ரபாவம்   (குருபரம்பராவிவரனமென்கிற அருமையான…

மண்ணின் குரல்: செப்டம்பர் 2016: அழகுமலர் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி தமிழ் மரபு கண்காட்சி

வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் விழியப் பதிவு ஒன்று இன்று வெளியீடு காண்கின்றது.  ​இளம் குழந்தைகளுக்கான கல்வி என்பது பன்முகத்தன்மை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். பாடப் புத்தகங்களை மனனம்…

THF Announcement: E-books update:4/9/2016: குருபரம்பராப்ரபாவம்

வணக்கம் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் சேகரத்தில் இன்று ஒரு அரிய பழம் தமிழ்  நூல் மின்னூல் வடிவில் இணைகின்றது. நூல்:  குருபரம்பராப்ரபாவம்   ஆசிரியர்:    பின்பழகிய…