வாழ்க்கைக்கு உதவவும்  கல்வியே சிறந்த கல்விஜெர்மன் நாட்டு அறிஞர் பேச்சு தேவகோட்டை – தேவகோட்டை சேர்மன் மாணிக்க வாசகம் அரசு உதவி பெறும் நடுநிலைப் பள்ளியில் ஜெர்மன் நாட்டை…