மண்ணின் குரல்: ஜூன் 2017:கரந்தை சமணப்பள்ளி

வணக்கம். ​ சுதைச் சிற்பக் கலையின் பிரம்மாண்டத்தைப் பார்க்க வேண்டுமா? காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கரந்தை ஜினாலயத்திற்குத் தான்  வரவேண்டும். சமண சமயத்தைப் பின்பற்றுவோர் இன்றும் வாழும் ஒரு…

மண்ணின் குரல்: ஜூன் 2017:சேர்மன் மாணிக்கம் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி – த.ம.அ நிகழ்வு

​வணக்கம்.​​கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் தேவகோட்டையில் உள்ள சேர்மன் மாணிக்கம் அரசு நடுநிலைப்பள்ளிக்குப் பரிசாக ஒரு கணினி வழங்கினேன். இந்த நிகழ்வில் என்னுடன் நம் த.ம.அ நண்பர்கள் திரு.சொ.வினைதீர்த்தான்,…

மண்ணின் குரல்: ஜூன் 2017:அரிட்டாபட்டி குடைவரை சிவன்கோயில் – லகுலீசர் சிற்பம்

வணக்கம். அரிட்டாபட்டி மதுரையில் நரசிங்கம்பட்டிக்கு வடக்காக சுமார் 4 கி.மீ தூரத்தில் அமைந்திருக்கும் ஊர்.  மேற்கில் கழிஞ்சமலை என அழைக்கப்படும் மலைத்தொடர்களால் சூழப்பட்டிருக்கின்றது அரிட்டாபட்டி. விவசாயிகள் நிறைந்திருக்கும் இப்பகுதி…