தமிழர் பாரம்பரிய விளையாட்டுக்கள் – தெரிந்து கொள்வோமா?

THF: தமிழர் மரபு விளையாட்டுக்கள் மீள் அறிமுகம்

[THF-Penang THE Traditional Tamil Games Function]

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின்
“தமிழர் மரபு விளையாட்டுக்கள் மீள் அறிமுகம்”
**
பினாங்கு இந்து அறப்பணிவாரிய அலுவலகத்தில் தொடக்கவிழா
அக்டோபர் 20, 2018
**
விழா துவக்கி வைப்பு
பினாங்கு மாநில துணை முதலமைச்சர்
மாண்புமிகு பேரா.முனைவர் ராமசாமி
**
தலைமையுரை
பினாங்கு இந்து அறப்பணிவாரியத்தின் தலைவர்
டத்தோ ராமச்சந்திரன்

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *