தமிழ் ஒலிநூல் செயலி

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மற்றொரு  செயலாக்கத் திட்டமாக …… “தமிழ் ஒலிநூல்  செயலி” (Tamil Audiobook App) உருவாக்கும் திட்டம் துவங்கப் பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் நூலைப் படித்து ஒலிப்பதிவு செய்ய…

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் ஆய்விதழுக்கு ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன 

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் ஆய்விதழுக்கு ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன                ஆண்டுக்கு இருமுறை (ஜூன் , டிசம்பர்) வெளிவரவிருக்கும் ஆய்விதழுக்கான…

நிகழ்ச்சி நிரல் – 2018

  முனைவர்.சுபாசிணி பங்குபெறும்  தமிழக, மலேசிய நிகழ்வுகள் தமிழகம்   தேதி நேரம் இடம்/ கல்லூரி 26.02.2018 (திருச்சி) 11.00 – 01.00 பிஷப் ஹுபர் கல்லூரி, திருச்சி. 02.00…