மண்ணின் குரல்: ஏப்ரல் 2018: மூலிகைகளை அறிவோம் (Medicinal Herbs)

வணக்கம். மரபு வழி மருத்துவம், பாட்டி வைத்தியம் முதற்கொண்டு சித்த வைத்தியம், ஆயுர்வேத வைத்தியம் போன்ற பாரம்பரிய இந்திய மருத்துவ முறைகளிலும் மூலிகைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இயற்கையாகக் கிடைக்கும், மருத்துவ…

THF Announcement: E-books update: 31/3/2018 *கட்டுரைப் பூங்கா

வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் சேகரத்தில் … இன்று ஓர் அரிய நூல் மின்னூல் வடிவில் இணைகின்றது. இது தஞ்சையின் கரந்தைத் தமிழ்ச்சங்கம், தமிழ்வேள் உமாமகேசுவரனார் நூற்றாண்டு…

THF Announcement: E-books update: 24/3/2018 *எழுபதுகளில் தமிழ்ப் புனைகதைகள் – ஆய்வேடு

வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் சேகரத்தில் … இன்று ஓர் ஆய்வேடு மின்னூல் வடிவில் இணைகின்றது. “எழுபதுகளில் தமிழ்ப் புனைகதைகள் ” என்ற பொருண்மையில் திரு.மு. சிவக்கண்ணு…

THF Announcement: E-books update: 17/3/2018 *மதுரை நகரத் தெருப் பெயர்கள் – ஆய்வேடு

வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் சேகரத்தில் … இன்று ஒரு அரிய ஆய்வேடு மின்னூல் வடிவில் இணைகின்றது. “மதுரை நகரத் தெருப் பெயர்கள்” என்ற பொருண்மையில் திருமதி.ஜே…

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் ஆய்விதழுக்கு ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன 

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் ஆய்விதழுக்கு ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன                ஆண்டுக்கு இருமுறை (ஜூன் , டிசம்பர்) வெளிவரவிருக்கும் ஆய்விதழுக்கான…

THF Announcement: E-books update: 8/3/2018 *மீனாம்பாள் சிவராஜ் உரை – உலக மகளிர்தின சிறப்பு வெளியீடு

உலக மகளிர்தின சிறப்பு வெளியீடு: அன்னை மீனாம்பாள் சிவராஜ் ஆற்றிய தலைமையுரை வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் சேகரத்தில் … இன்று ஒரு அரிய தமிழ் நூல்…

THF Announcement: E-books update: 5/3/2018 *மத்தவிலாச அங்கதம் – வெளியீடு

வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் சேகரத்தில் … இன்று ஒரு அரிய தமிழ் நூல் மின்னூல் வடிவில் இணைகின்றது. நூல்: மத்தவிலாச அங்கதம் (முதலாம் மகேந்திரவர்ம பல்லவ…

நிகழ்ச்சி நிரல் – 2018

  முனைவர்.சுபாசிணி பங்குபெறும்  தமிழக, மலேசிய நிகழ்வுகள் தமிழகம்   தேதி நேரம் இடம்/ கல்லூரி 26.02.2018 (திருச்சி) 11.00 – 01.00 பிஷப் ஹுபர் கல்லூரி, திருச்சி. 02.00…

மண்ணின் குரல்: பிப்ரவரி 2018: பேச்சிப்பள்ளம் சமணற் சிற்பங்களும் வட்டெழுத்துக் கல்வெட்டுக்களும்

வணக்கம் தமிழகத்தில் சமண சமயம் செழித்து வளர்ந்த பகுதிகளில்  சமண மலை குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பகுதி. பேச்சிப்பள்ளம் சமணற் சிற்பங்கள் இருக்கும் பகுதியின் அடிவாரத்தில்  நாட்டார் வழிபாட்டுக்கென்று ஐயனார்  கோயில்…

மண்ணின் குரல்: பிப்ரவரி 2018: வரிச்சியூர் (குன்னூர்) தமிழி கல்வெட்டு, குடைவரை, சமணற்படுக்கைகள்

வணக்கம்.   மதுரை மாவட்டம் சமணச் சான்றுகள் நிறைந்த பகுதி. மதுரையில்  இன்று நமக்குக் கிடைக்கின்ற அனைத்து தமிழி கல்வெட்டுக்கள் உள்ள பாறை குகைத்தளங்களிலும் கற்படுக்கைகள் இருப்பதைக் காணலாம். …