திருப்பாவை – 20

திருப்பாவை – 20

கண்ணனையும் நப்பின்னை பிராட்டியையும் மறுபடி எழுப்புதல்

செஞ்சுருட்டி ராகம், மிச்ரசாபு தாளம்

முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன்சென்று
கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே! துயிலெழாய்;
செப்பம் உடையாய்! திறலுடையாய்! செற்றார்க்கு
வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா! துயிலெழாய்;
செப்பன்ன மென்முலை செவ்வாய் சிறுமருங்குல்
நப்பின்னை நங்காய்! திருவே! துயிலெழாய்;
உக்கமும் தட்டொளியும் தந்துஉன் மணாளனை
இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோ ரெம்பாவாய்.

முப்பத்து முன்று கோடி தேவர்களுக்குத் துன்பம் வரும்முன்பே சென்று அவர்களின் நடுக்கத்தை போக்கும் வீரனே எழுந்திரு! கருணையுள்ளவனே, வல்லமையானவனே, பகைவருக்கு பயத்தைக் கொடுக்கும் பெருமானே! எழுந்திரு தங்க கலசம் போன்ற மென் முலை, சிவந்த உதடு, சிறிய இடையை உடைய நப்பின்னையே!, திருமகளே! எழுந்திரு
விசிறியும், கண்ணாடியும் உன் கணவனையும் எங்களுக்குக் கொடுத்து எங்களுக்கு நீராட உதவி செய்வாயாக.

Thiruppavai – 20

Raga: Cencurutti, Misra Chapu

O valiant lord who leads the hosts of thiry-three celestials
and allaya their fears! Wake up
O strong one, mighty one, pure one,
who strikes terror in the hearts of evil
O great lady Nappinnai with jar-like soft bosom, coral lips, slim waist
O lakshmi wake up!
Give us a fan, mirror and your lord as well and
may you help us to bathe.

[ Picture shows – The girls approach Krishna and Nappinnai individully. Andal first praises Krishna’s courage and power in war then Nappinnai’s beauty and wealth really seeking her permission to enjoy Krishna’s company. Nappinnai yields; this is a major success for Andal, celebrated by Parasara Bhattar in his Sanskrit Tanian. ( Fan and Mirror are symbols of Proprietary love)]

திரு.உ.வே.பாலவாகம்ருதவர்ஷீ வேளுக்குடி க்ருஷ்ணன் ஸ்வாமி
திருப்பாவை உபன்யாசம்
நாள்: 16.12.2008 முதல் 14.01.2009 வரை
நேரம்: காலை 7.00 மணியளவில்
இடம்: அருள்மிகு கோதண்டராமர் திருக்கோயில், மேற்கு மாம்பலம், சென்னை – 600 033

இன்றைய : திருப்பாவை பாடியவர் எம்.எல்.வி; உபன்யாசம் வேளுக்குடி உ.வே.கிருஷ்ணன்
நன்றி :
தேசிகன் வீடு
குமுதம் வெப் டிவி

You may also like...

1 Response

  1. இந்த ஒரு மாதமும் செழுமையாக்கிய சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடிக்கு நன்றி..

    தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்… பிறக்கட்டும்.

    வாழ்த்துக்கள்.

    சூர்யா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *