திருப்பாவை – 25

திருப்பாவை – 25

உன்னைப் பிரிந்து யான்படும் துயர் நீக்குவாய்!
பெஹாக் ராகம், ஆதி தாளம்

ஒருத்தி மகனாய்ப் பிறந்து ஓரிரவில்
ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர,
தரிக்கிலா னாகித் தான் தீங்கு நினைந்த
கருத்தைப் பிழைப்பித்துக் கஞ்சன் வயிற்றில்
நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே! உன்னை
அருத்தித்து வந்தோம்; பறைதருதி யாகில்
திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம்பாடி
வருத்தமுந் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்.

தேவகிக்கு மகனாய் பிறந்து அதே இரவில்
யசோதைக்கு மகனாய் ஒளிந்து வளர்ந்துவர,
அதைப் பொறுக்காது உன்னைக் கொல்ல நினைத்த
கம்ஸனின் வயிற்றில் நெருப்பாக நின்றாய்!
எங்கள் குறை தீர்க்கும்படி உன்னைப் பிரார்த்தித்து
வந்தோம்; விரும்பியதைத் தருவாயானால்
லக்ஷ்மி தேவி விரும்பும் உன் குணச்செல்வத்தையும்
உன் வீரத்தையும் பாடி வருத்தம் நீங்கி மகிழ்வோம்.

Thiruppavai – 25
Raga: Behag, Adi

O lord who took birth in anonymity as Devaki’s child and
Overnight grew up incognito as Yasoda’s Child
You who upset the despot king kamsa’s plans and
kindled fire in his bowels.
We have come beseeching, grant us our desire
We will rejoice singing in praise of your prosperity
that befits your spouse; your prowess.
that we may end our sorrow and rejoice.

[ Picture shows – Krishna was born in prison as the son of Devaki and Vasudeva. Miraculously, the prison doors opened and let Vasudeva take the infant across the swollen Yamuna river in the dead of the night, to the house of Yasodha and Nandagopala where the child grew up. Kamsa tried many ways to kill Krishna but everytime the child destroyed his foes. One day Krishna and his foster brother Balarama entered Mathura and killed Kamsa, ending the tyrant king’s rule of terror over the innocent folk. Andal recalls this seeking the grace of Krishna for their boons]

திரு.உ.வே.பாலவாகம்ருதவர்ஷீ வேளுக்குடி க்ருஷ்ணன் ஸ்வாமி
திருப்பாவை உபன்யாசம்
நாள்: 16.12.2008 முதல் 14.01.2009 வரை
இடம்: அருள்மிகு கோதண்டராமர் திருக்கோயில், மேற்கு மாம்பலம், சென்னை – 600 033

இன்றைய : திருப்பாவை பாடியவர் எம்.எல்.வி; உபன்யாசம் வேளுக்குடி உ.வே.கிருஷ்ணன்
நன்றி :
தேசிகன் வீடு
குமுதம் வெப் டிவி

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *