நாடார் குல மித்திரன் – 1921 அக்டோபர் (2) மின்னூல்

வணக்கம்.

நாடார் குல மித்திரன் 1921ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாத இதழ்கள் மூன்று வெளிவந்திருக்கின்றன. அக்டோபர் மாதம் வெளிவந்த இரண்டாம் இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம்.
குறிப்பு:மின்னாக்கம் சற்று தெளிவு குறிவாக உள்ளது. ஆனால் ஸூம் செய்து பெரிதாக்கிப் பார்த்தால் வாசிக்க முடியும்.

இந்த இதழின் உள்ளடக்கம்:

  • கலியுகமகிமை
  • கடிதங்கள்
  • நாடார் பாங்கு
  • கம்பர் யார்
  • செய்தித் திரட்டு
  • நாடார் மகாஜன சங்கமும் பிரசாரமும்
  • கோவில்களில் ஆதிதிராவிடர் பயம்

இந்த மின்னிதழை வாசிக்க!

அன்புடன்
முனைவர்.க. சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *