நாடார் குல மித்திரன் – 1921 அக்டோபர் (3) மின்னூல்

வணக்கம்.

நாடார் குல மித்திரன் 1921ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாத இதழ்கள் மூன்று வெளிவந்திருக்கின்றன. அக்டோபர் மாதம் வெளிவந்த மூன்றாம் இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம்.
குறிப்பு:மின்னாக்கம் சற்று தெளிவு குறிவாக உள்ளது. ஆனால் ஸூம் செய்து பெரிதாக்கிப் பார்த்தால் வாசிக்க முடியும்.

இந்த இதழின் உள்ளடக்கம்:

  • அமெரிக்காவைப் பற்றிய விவரங்கள்
  • மிஸ்டர் அசாரியா நாடார் லண்டனிலிருந்து எழுதுகிறார்
  • கடிதங்கள்
  • சங்க விஷயம்
  • நாடார் மஹாஜன சங்கப் பிரசாரம்
  • குல வர்த்தமானம்
  • சமயோசித நன்மொழி
  • இந்திய வீரர்கள்

இந்த மின்னிதழை வாசிக்க!

அன்புடன்
முனைவர்.க. சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *