நாடார் குல மித்திரன் – 1921 நவம்பர் மின்னூல்

வணக்கம்.

நாடார் குல மித்திரன் 1921ம் ஆண்டு நவம்பர் இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம்.
குறிப்பு:மின்னாக்கம் சற்று தெளிவு குறிவாக உள்ளது. ஆனால் ஸூம் செய்து பெரிதாக்கிப் பார்த்தால் வாசிக்க முடியும்.

இந்த இதழின் உள்ளடக்கம்:

  • சங்க விஷயம்
  • செய்தித் திரட்டு
  • ஆளைக்கண்டு மிறட்டுதாம் ஆலங்காட்டுப் பிசாசு
  • தமிழ் நாடுகளில் வழங்கி வரும் பழமொழிகள்
  • குலக்குறிப்பு
  • கடிதங்கள்
  • சுவாமி விவேகாநந்தரின் பிரச்சாரம்
  • மலபார் ஜில்லாவும் மாப்பிள்ளைமாரும்

இந்த மின்னிதழை வாசிக்க!

அன்புடன்
முனைவர்.க. சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *