நாடார் குல மித்திரன் – 1921 டிசம்பர் (2) மின்னூல்

வணக்கம்.

நாடார் குல மித்திரன் 1921ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாத இதழ்கள் இரண்டு வெளிவந்திருக்கின்றன. டிசம்பர் மாதம் வெளிவந்த இரண்டாம் இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம்.
குறிப்பு:மின்னாக்கம் சற்று தெளிவு குறிவாக உள்ளது. ஆனால் ஸூம் செய்து பெரிதாக்கிப் பார்த்தால் வாசிக்க முடியும்.


இந்த இதழின் உள்ளடக்கம்:

  • சமயோசித நன்மொழி
  • கடிதங்கள்
  • பத்திராதிபர் கடிதத்திற்கு தேவதாஸ் காந்தியின் பதில்
  • நமது மித்திரன் புதியபோஷகப்பிரபு
  • நம் குல கல்விப்பிரியர்களுக்கு ஓர் விண்ணப்பம்
  • சங்க விஷயங்கள்

இந்த மின்னிதழை வாசிக்க!

அன்புடன்
முனைவர்.க. சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *