நாடார் குல மித்திரன் 1922ம் ஆண்டு பெப்ரவரி – 2

வணக்கம்.

நாடார் குல மித்திரன் 1922ம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாத இதழ்கள் இரண்டு வெளிவந்திருக்கின்றன. பெப்ரவரி மாதம் வெளிவந்த இரண்டாம் இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம்.

குறிப்பு: இந்த மின்னிதழின் மின்னாக்கப் பதிவு சற்று தெளிவு குறைவாக உள்ளது. ஆனால் ஸூம் செய்து பெரிதாக்கிப் பார்த்தால் வாசிக்க முடியும்.

உள்ளடக்கம்:

  • தஷணமகாநாடு
  • வாசகர் கடிதங்கள்
  • கான்பரென்ஸ் கதை
  • நாடார் மஹாஜன சங்கம் மதுரை கவுன்ஸில் மீட்டிங்கு
  • தென்னிந்தியாவில் புகையிலைப் பயிரில் விழும் பூச்சி புழுக்கள்
  • இந்தியவீரர்

வாசிக்க இங்கே செல்க!

அன்புடன்
முனைவர்.க. சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *