நாடார் குல மித்திரன் 1922ம் ஆண்டு ஏப்ரல் – 2

வணக்கம்.
இன்றும் ஒரு சஞ்சிகையை வெளியிடுகின்றோம்.
நாடார் குல மித்திரன் 1922ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாத இதழ்கள் இரண்டு வெளிவந்திருக்கின்றன. ஏப்ரல் மாதம் வெளிவந்த இரண்டாம் இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம்.
குறிப்பு: இந்த மின்னிதழின் மின்னாக்கப் பதிவு தெளிவு சற்று குறைவாக உள்ளது. ஆனால் ஸூம் செய்து பெரிதாக்கிப் பார்த்தால் வாசிக்க முடியும்.
இந்த இதழின் உள்ளடக்கம்:
  • பொதுச் சமாச்சாரங்கள்
  • ஔவையின் வாக்கு
  • இந்தியாவின் இராணுவச் செலவு
  • குலக்குறிப்பு
  • சங்க விஷயங்கள்
  • தியாக புத்தியுள்ள 42 வீரர்கள்
  • ஆசிரம வாசம்
அத்துடன் ..
அனுபோக கைத்தொழில் போதினி என்ற தலைபிலான கைத்தொழில் சாஸ்திரத்தை விளக்கும் நூல் பற்றிய விளம்பரமும் இந்த இதழில் உள்ளது.
அன்புடன்
முனைவர்.க. சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *