THF Announcement: ebooks update: 6/12/2014 *சோழநாட்டுப் புலவர்கள்*

வணக்கம்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் சேகரத்தில் இன்று ஒரு அரிய பழம் தமிழ் நூல் இணைகின்றது.
நூல்:   சோழநாட்டுப் புலவர்கள்
ஆசிரியர்:  கருப்பக்கிளர் சு அ இராமசாமிப் புலவர்
பதிப்பகம்: திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்


நூல் குறிப்பு:  
நூலில்  குறிப்பிடப்படும் புலவர்கள்:
  1. மறைமலையடிகள்
  2. திரு.வி.கலியாணசுந்தரனார்
  3. கரந்தைக் கவியரசு வேங்காடசலம் பிள்ளை
  4. பெருமழைப் புலவர் சோமசுந்தரனார்
  5. பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் நூல் வரிசை: 406
நூல் மின்னாக்கம், மின்னூலாக்கம்:  தென்கொங்கு சதாசிவம்
அன்புடன்
முனைவர்.க. சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]​

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *