THF Announcement: E-books update:31/7/2016 *தாகூரின் தமிழ்க் கீதாஞ்சலி

வணக்கம்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் சேகரத்தில் இன்று ஒரு புதிய மொழிபெயர்ப்பு  நூல் மின்னூல் வடிவில் இணைகின்றது.
நூல்:  தாகூரின் தமிழ்க் கீதாஞ்சலி
ஆசிரியர்:   சி.ஜெயபாரதன், கனடா


நூலைப்பற்றி:

இது கவிஞர் தாகூரின் கீதாஞ்சலியின் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு.
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் நூல் வரிசை: 455
இந்த நூலை நமது மின்னூல் சேகரத்திற்காக வழங்கியவர்: திரு.சி.ஜெயபாரதன், கனடா 
மின்னாக்கம், மின்னூலாக்கம்: திரு.சி.ஜெயபாரதன், கனடா 
அவருக்கு தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் நன்றி.
அன்புடன்
முனைவர்.சுபாஷிணி  
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]​​​​

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *