நெசவு போற்றுவோம்! பருத்தி, நெசவு – நம் பண்பாடு- கடிகை பெண்கள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு 2 ஆம் நாள் நிகழ்வு

வையத் தலைமைகொள்
கடிகை பெண்கள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு
இரண்டாம் நாள் கருத்தரங்க நிகழ்வு யூடியூப் காணொளியாக..
நெசவு போற்றுவோம்! பருத்தி, நெசவு – நம் பண்பாடு-
ஜூலை 9, 2020 – வையத் தலைமைகொள்
https://youtu.be/qLLL5um-414

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *