கழி(ளி) யல் – ஆட்டக்கலை – முனைவர். வே. கட்டளை கைலாசம்

கழி(ளி) யல் – ஆட்டக்கலை – முனைவர். வே. கட்டளை கைலாசம்
பேராசிரியர். முனைவர். வே. கட்டளை கைலாசம்
(தமிழ்த்துறைத் தலைவர் [பணி நிறைவு], ம. தி. தா. இந்துக் கல்லூரி, திருநெல்வேலி)
நல்லமுத்துக்கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, பொள்ளாச்சி
மற்றும்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு இணைந்து நடத்தும்
நாட்டுப்புறவியலும் தமிழர் வாழ்வியலும்
இணைய வழிப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கு –
ஜூலை 29,2020 – பகல் – 11:00-12:00
நிகழ்ச்சி யூடியூப் காணொளியாக …..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *