காடழிப்பும் கொரோனா தொற்றும் – பூவுலகின் கோ. சுந்தர் ராஜன்

காடழிப்பும் கொரோனா தொற்றும் – பூவுலகின் கோ. சுந்தர் ராஜன்
நவம்பர் 22ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2020
https://youtu.be/8PHjCpS6zI8

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *