மின்னூல் வெளியீடு: வடலூர் வரலாறு – கற்காலம் முதல் தற்காலம் வரை

THF Announcement – E-books update: *வடலூர் வரலாறு – கற்காலம் முதல் தற்காலம் வரை

வணக்கம்.
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் சேகரத்தில் … முனைவர்.ஜெ.ஆர்.சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் “வடலூர் வரலாறு – கற்காலம் முதல் தற்காலம் வரை”  நூல் மின்னூலாக இணைகின்றது.

65f.jpg

நூல் குறிப்பு:

வடலூர் வரலாறு – கற்காலம் முதல் தற்காலம் வரை

ஆசிரியர்:  முனைவர்.ஜெ.ஆர்.சிவராமகிருஷ்ணன்

வெளியீடு: வெர்சா பேஜஸ் பதிப்பகம்  – ஜூலை  2020


பேராசிரியர்,முனைவர்.ஜெ.ஆர்.சிவராமகிருஷ்ணன், வரலாற்றுத்துறை பேராசிரியர், குந்தவை நாச்சியார் அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரி, தஞ்சை அவர்களால் “ஊர்வரலாறு” நூலாகப் படைக்கப்பட்டுள்ள  இந்த நூல்,  இன்று தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின்னூல் வரிசையில் இணைகிறது.
தனது நூலைத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின்னூலகத்திற்கு வழங்கிய முனைவர்.ஜெ.ஆர்.சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்குத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் நன்றிகள் உரித்தாகிறது.
நூல் ஆக்கம், மின்னூல் உருவாக்க உதவி: முனைவர்.ஜெ.ஆர்.சிவராமகிருஷ்ணன்

நூலை வாசிக்க – தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின்னூலகத்தில் இங்கே செல்க:http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/vadalur-varalaru.pdf
நன்றி.


அன்புடன்

தேமொழி 

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை

 [www.tamilheritage.org]

You may also like...

2 Responses

  1. தி.தங்ககோவிந்தன் says:

    சிறப்பு
    வாழ்க தமிழ்

  2. க. சக்திவேலு says:

    ‘ஈதற்கு செய்க பொருளை” – திரிகடுகம். தான் உழைத்து ஈட்டிய கல்விப் பொருளை, செல்வப் பொருளை ஆய்வை பலரும் படித்துப் பயன்பெற வழங்கிய ஆசிரிய பிரானுக்கு நன்றி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *