சங்கம்பீடியா வலைப்பக்கத்தின் சங்கச்சோலை நிகழ்ச்சி

சங்கம்பீடியா வலைப்பக்கத்தின் சங்கச்சோலை நிகழ்ச்சி
5/12/2020 – 8:00 PM IST
https://youtu.be/Tt-u_Z574MU

நமது சங்கம்பீடியா வலைப்பக்கத்தின் சங்கசோலை நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் கலந்து சிறப்பிக்க அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *