மின்னூல் வெளியீடு:மொழிபெயர்ப்பியல் ஆய்வு, முனைவர்.செ. இராஜேஸ்வரி

THF Announcement – E-books update:
மொழிபெயர்ப்பியல் ஆய்வு [கட்டுரைத் தொகுதி]
முனைவர்.செ. இராஜேஸ்வரி, MA., MPhil., Ph.D.,
நூலை வாசிக்க – தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின்னூலகத்தில் இங்கே செல்க:
https://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/12/Mozhipeyrapiyal-Aaivu-Rajeswari.pdf

வணக்கம்.

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் சேகரத்தில் …
முனைவர்.செ. இராஜேஸ்வரி, MA., MPhil., Ph.D., அவர்களின் “மொழிபெயர்ப்பியல் ஆய்வு” [கட்டுரைத் தொகுதி] என்ற அவரது நூல் மின்னூலாக இணைகின்றது.

நூல் குறிப்பு:
மொழிபெயர்ப்பியல் ஆய்வு
[கட்டுரைத் தொகுதி]
ஆசிரியர்: முனைவர்.செ. இராஜேஸ்வரி, MA., MPhil., Ph.D.,
பதிப்பாண்டு: 2020
வெளியீடு: நெருஞ்சி இலக்கிய இயக்கம், தஞ்சை

முனைவர்.செ. இராஜேஸ்வரி, MA., MPhil., Ph.D., மொழிபெயர்ப்பியல் துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். இன்று இவரது “மொழிபெயர்ப்பியல் ஆய்வு” மரபு அறக்கட்டளையின் மின்னூல் வரிசையில் இணைகிறது.

நூலின் உள்ளடக்கம்:

  1. மொழிபெயர்ப்பில் நிகரன் கொள்கையும் வகைகளும்
  2. மொழிபெயர்ப்புச் சிக்கல்களும் அவற்றிற்கான காரணங்களும்
  3. மொழிபெயர்ப்பில் குறைகள்
  4. மொழிபெயர்ப்பு உத்திகள்
  5. செய்யுள் மொழிபெயர்ப்பு
  6. மொழிபெயர்ப்பில் ‘கற்பு’
  7. முல்லைப்பாடடு; மொழிபெயர்ப்புகள் – ஓர் ஒப்பாய்வு
  8. கவிமணியின் உமார் கய்யாம் பாடல்கள் – சில மொழிபெயர்ப்புச் சிக்கல்கள்
  9. திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்பில் சமயப் பின்னணி

தனது நூலைத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின்னூலகத்திற்கு வழங்கிய முனைவர்.செ. இராஜேஸ்வரி, MA., MPhil., Ph.D.,
அவர்களுக்குத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் நன்றிகள் உரித்தாகிறது.
நூல் ஆக்கம், மின்னூல் உருவாக்க உதவி: முனைவர்.செ. இராஜேஸ்வரி, MA., MPhil., Ph.D.,

நூலை வாசிக்க – தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின்னூலகத்தில் இங்கே செல்க:
https://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/12/Mozhipeyrapiyal-Aaivu-Rajeswari.pdf

நன்றி.

அன்புடன்
தேமொழி
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை

[www.tamilheritage.org]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *