Home Events தமிழ்க் கத்தோலிக்கத்தில் பண்பாடு ஏற்றல் – பேராசிரியர். ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்

தமிழ்க் கத்தோலிக்கத்தில் பண்பாடு ஏற்றல் – பேராசிரியர். ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்

by admin
0 comment
தமிழ்க் கத்தோலிக்கத்தில் பண்பாடு ஏற்றல்
பேராசிரியர். ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்
ஞாயிறு – 31.1.2021 தேதி, இந்திய நேரம் இரவு 8 மணிக்கு….
https://youtu.be/ag1AwfJQkMI

You may also like

Leave a Comment