“திணை” – செய்திமடல்-8: ஜனவரி 2021

“திணை”

அனைவருக்கும் வணக்கம்,
“திணை” – தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பின் மாதாந்திர செய்தி மடல் – ஜனவரி 2021 பதிப்பினை தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி.

நன்றி.

***செய்தி மடலை இணைப்பில் காண்க.
http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2021/02/THFi-Newsletter-Thinai-Madal-8-Jan-2021.pdf

திணை – செய்தி மடலின் பொறுப்பாசிரியர் – குமரன் சுப்ரமணியன், ஜெர்மனி

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *