“கீழக்கரை வரலாறு” – எஸ். மஹமூது நெய்னா அவர்களின் நூல் வெளியீட்டு விழா

“கீழக்கரை வரலாறு” – எஸ். மஹமூது நெய்னா அவர்களின் நூல் வெளியீட்டு விழா
– தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை-
மார்ச் 28, 2021 – ஞாயிற்றுக்கிழமை
https://youtu.be/6SfqEgHeqGI

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு நடத்தும்

வாராந்திர இணையவழி நிகழ்ச்சி – திசைக் கூடல் -201

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
மற்றும் இப்போது.காம் இணைந்து வெளியிடும்
நேரடி மற்றும் இணையவழி நேரலை நூல் வெளியீடு

“கீழக்கரை வரலாறு” – எஸ். மஹமூது நெய்னா

  • நூல் வெளியீட்டு விழா

இடம் :
வினோபா அரங்கம், தக்கர் பாபா வித்யாலயா,
58 வெங்கட நாராயண சாலை , தியாகராய நகர், சென்னை – 600 017

“கீழக்கரை வரலாறு” நூல் வாங்க:
https://pages.razorpay.com/Kilakarai

“கீழக்கரை வரலாறு” – எஸ். மஹமூது நெய்னா அவர்களின் நூல் வெளியீட்டு விழா

  • தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை-
    மார்ச் 28, 2021 – ஞாயிற்றுக்கிழமை
    https://youtu.be/6SfqEgHeqGI

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *