எழுத்தாளா் பெ.சு.மணி: நினைவலைகள் – ரெங்கையா முருகன்

தமிழ்த் திறனாய்வு உலகின் பொக்கிசம் எழுத்தாளா் பெ.சு.மணி: நினைவலைகள்
திரு. ரெங்கையா முருகன்
ஏப்ரல் 30, 2021 – இரவு 8 மணிக்கு
https://youtu.be/9Y_EGrDGK_E

“தமிழ்த் திறனாய்வு உலகின் பொக்கிசம் எழுத்தாளா் பெ.சு.மணி: நினைவலைகள்” – திரு. ரெங்கையா முருகன்


தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு நடத்தும்
திசைக் கூடல் – 206

ஏப்ரல் 30, 2021 – இரவு 8 மணிக்கு

தலைப்பு :
தமிழ்த் திறனாய்வு உலகின் பொக்கிசம் எழுத்தாளா் பெ.சு.மணி: நினைவலைகள்

சிறப்புரை:
திரு. ரெங்கையா முருகன்
நூலகர், சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

ஒருங்கிணைப்பு:
திரு. மு. விவேக், விருதுநகர்

செயற்பாட்டாளர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை.

தமிழ்த் திறனாய்வு உலகின் பொக்கிசம் எழுத்தாளா் பெ.சு.மணி: நினைவலைகள்

  • திரு. ரெங்கையா முருகன்
    ஏப்ரல் 30, 2021 – இரவு 8 மணிக்கு
    https://youtu.be/9Y_EGrDGK_E

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *