வரலாறு – நீங்களும் நானும் – மருத்துவர் இரா. கலைக்கோவன்

“வரலாறு – நீங்களும் நானும்”
சிறப்புரை: மருத்துவர் இரா. கலைக்கோவன்
சூன் 6 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021-மாலை 6 மணிக்கு…
https://youtu.be/ap_qrwXPGAc

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு நடத்தும்
இணையவழி உரைத்தொடர் நிகழ்ச்சி
திசைக் கூடல் – 213

சூன் 6 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021
இந்திய நேரம் மாலை 6 மணிக்கு…
https://youtu.be/ap_qrwXPGAc

தலைப்பு:
“வரலாறு – நீங்களும் நானும்”

சிறப்புரை:
மருத்துவர் இரா. கலைக்கோவன்,
இயக்குநர், முனைவர் மா. இராசமாணிக்கனார் வரலாற்றாய்வு மையம்,
திருச்சிராப்பள்ளி.

தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு:
திரு. மு. விவேக், விருதுநகர்
செயற்பாட்டாளர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *