“திணை” – செய்திமடல்-12: மே 2021

“திணை” – செய்திமடல்-12: மே 2021

“திணை” – செய்திமடல்-12: மே 2021

அனைவருக்கும் வணக்கம்,
“திணை” – தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பின் மாதாந்திர செய்தி மடல்– மே 2021பதிப்பினை தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி.

நன்றி.
திணை – செய்தி மடலின் பொறுப்பாசிரியர் – குமரன் சுப்ரமணியன், ஜெர்மனி
***செய்தி மடலை இணைப்பில் காண்க.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *