“திணை” – செய்திமடல்-13: ஜூன் 2021

“திணை” – செய்திமடல்-13: ஜூன்  2021

அனைவருக்கும் வணக்கம், “திணை” –  தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பின் மாதாந்திர செய்தி மடல்– ஜூன்  2021பதிப்பினை  தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி. 
***செய்தி மடலை சுட்டியில்  காண்க.

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2021/07/THF-Newsletter-Thinai-Madal-13-June-2021-v0.3.pdf

திணை  – செய்தி  மடலின்  பொறுப்பாசிரியர் – குமரன் சுப்ரமணியன், ஜெர்மனி
நன்றி. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *