“கண்டித் தமிழர் வரலாறு” – திரு. இரா.மகேஸ்வரன்

“கண்டித் தமிழர் வரலாறு”
திரு. இரா.மகேஸ்வரன்,
சூலை 4 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021
https://youtu.be/gG0PjidQnFQ

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு நடத்தும்
இணையவழி உரைத்தொடர் நிகழ்ச்சி
திசைக் கூடல் – 217
சூலை 4 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021
இந்திய / இலங்கை நேரம் மாலை 6 மணிக்கு…

தலைப்பு:
“கண்டித் தமிழர் வரலாறு”
https://youtu.be/gG0PjidQnFQ
சிறப்புரை:
திரு. இரா.மகேஸ்வரன்,
கல்வி சார் நூலகர்,
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்,
கண்டி, இலங்கை.

நோக்கவுரை:
முனைவர் க. சுபாஷிணி, ஜெர்மனி
தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
இயக்குநர், கடிகை – தமிழ் மரபு முதன்மைநிலை இணையக் கல்விக்கழகம்

நெறியாள்கை, வடிவமைப்பு (ம) தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு:
மு. விவேக், விருதுநகர்.
செயற்பாட்டாளர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு.

“கண்டித் தமிழர் வரலாறு”
திரு. இரா.மகேஸ்வரன்,
கல்வி சார் நூலகர், பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்,
https://youtu.be/gG0PjidQnFQ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *