திராவிட இயக்கமும் திராவிட மாடலும்: முனைவர் வா. நேரு

திராவிட இயக்கமும் திராவிட மாடலும்
முனைவர் வா. நேரு
செப்டம்பர் 12, 2021
https://youtu.be/4wA0yQkb3G0

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு நடத்தும்
இணையவழி உரைத்தொடர் நிகழ்ச்சி

திசைக் கூடல் – 229
செப்டம்பர் 12 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021
இந்திய நேரம் மாலை 6 மணிக்கு…

தலைப்பு:
“திராவிட இயக்கமும் திராவிட மாடலும்”
(கருத்துரை மற்றும் கலந்துரையாடல்)

கருத்துரை:
முனைவர் வா. நேரு, மதுரை.
தலைவர், பகுத்தறிவு எழுத்தாளர் மன்றம்,
தமிழ்நாடு.

நோக்கவுரை:
முனைவர் க.சுபாஷிணி, ஜெர்மனி
தலைமைப் பொறியியலாளர், ஐரோப்பா, டிஎக்ஸ்சி டெக்னாலஜி
நிறுவனர் / தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
இயக்குநர், கடிகை – தமிழ் மரபு முதன்மைநிலை இணையக் கல்விக் கழகம்

நெறியாள்கை, வடிவமைப்பு (ம) தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு:
திரு. மு. விவேகானந்தன், விருதுநகர்,
கருத்தரங்கப் பொறுப்பாளர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *