மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் (ம) தேவதாசி ஒழிப்பு மசோதா: தோழர் பா. ஜீவ சுந்தரி

மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் (ம) தேவதாசி ஒழிப்பு மசோதா:
தோழர் பா. ஜீவ சுந்தரி
செப்டம்பர் 19, 2021
https://youtu.be/HJ9YjJjBiLg

மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் (ம) தேவதாசி ஒழிப்பு மசோதா:
தோழர் பா. ஜீவ சுந்தரி
செப்டம்பர் 19, 2021
https://youtu.be/HJ9YjJjBiLg

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
‘வையத்தலைமை கொள்’ பிரிவு நடத்தும்
இணையவழி உரைத்தொடர் நிகழ்ச்சி

திசைக் கூடல் – 230
செப்டம்பர் 19 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021
இந்திய நேரம் மாலை 6 மணிக்கு…

தலைப்பு:
“மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் (ம) தேவதாசி ஒழிப்பு மசோதா”
(கருத்துரை மற்றும் கலந்துரையாடல்)

கருத்துரை:
தோழர் பா. ஜீவ சுந்தரி
பத்திரிக்கையாளர், சமூகச் செயற்பாட்டாளர்
சென்னை, தமிழ்நாடு.

நோக்கவுரை:
முனைவர் க.சுபாஷிணி, ஜெர்மனி
நிறுவனர் / தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
இயக்குநர், கடிகை – தமிழ் மரபு முதன்மைநிலை இணையக் கல்விக் கழகம்

நெறியாள்கை:
பேரா. முனைவர் ஆ. பாப்பா
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
மதுரை

வடிவமைப்பு (ம) தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு:
திரு. மு. விவேகானந்தன், விருதுநகர்,
கருத்தரங்கப் பொறுப்பாளர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *