ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இடங்கை வலங்கை பிரச்சனைகள்-எழுத்தாளர் ‘கடலோடி’ நரசய்யா

ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இடங்கை வலங்கை பிரச்சனைகள்
எழுத்தாளர் ‘கடலோடி’ நரசய்யா

திசைக் கூடல் – 233
அக்டோபர் 3, 2021
https://youtu.be/2u2ZPLYEQCs

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
நடத்தும் இணையவழி உரைத்தொடர் நிகழ்ச்சி

திசைக் கூடல் – 233
அக்டோபர் 3 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021
இந்திய நேரம் மாலை 5 மணிக்கு

தலைப்பு:
“ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இடங்கை வலங்கை பிரச்சனைகள்”
(சிறப்புரை மற்றும் கலந்துரையாடல்)

சிறப்புரை:
எழுத்தாளர் ‘கடலோடி’ நரசய்யா
கடற்துறைப் பொறிஞர் (பணிநிறைவு)
சென்னை, தமிழ்நாடு

https://youtu.be/2u2ZPLYEQCs

நோக்கவுரை:
முனைவர் க.சுபாஷிணி, ஜெர்மனி
நிறுவனர் / தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
இயக்குநர், கடிகை – தமிழ் மரபு முதன்மைநிலை இணையக் கல்விக் கழகம்

நெறியாள்கை, வடிவமைப்பு (ம) தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு:
திரு. மு. விவேகானந்தன், விருதுநகர், கருத்தரங்கப் பொறுப்பாளர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *