தொடுவாய் கிராமத்து மீனவர்கள் வாழ்வியலும் தெய்வங்களும் -முனைவர் நா. சாந்தகுமாரி

தொடுவாய் கிராமத்து மீனவர்கள் வாழ்வியலும் தெய்வங்களும்
-முனைவர் நா. சாந்தகுமாரி

அக்டோபர் 10, 2021
https://youtu.be/e8OWQbDELIc

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
நடத்தும் இணையவழி உரைத்தொடர் நிகழ்ச்சி

திசைக் கூடல் – 234
அக்டோபர் 10 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021
இந்திய நேரம் மாலை 5 மணிக்கு…

தலைப்பு:
“தொடுவாய் கிராமத்து மீனவர்கள் வாழ்வியலும் தெய்வங்களும்”
(சிறப்புரை மற்றும் கலந்துரையாடல்)

சிறப்புரை:
முனைவர் நா. சாந்தகுமாரி
நுண்கலைமன்ற ஒருங்கிணைப்பாளர்
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை
பூம்புகார்க் கல்லூரி, மேலையூர்
தமிழ்நாடு, இந்தியா

நோக்கவுரை:
முனைவர் க.சுபாஷிணி, ஜெர்மனி
நிறுவனர் / தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
இயக்குநர், கடிகை – தமிழ் மரபு முதன்மைநிலை இணையக் கல்விக் கழகம்

நெறியாள்கை, வடிவமைப்பு & தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு:
திரு. மு. விவேகானந்தன், விருதுநகர் / சென்னை
கருத்தரங்கப் பொறுப்பாளர்,
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *