மாணவர்களுக்குப் பள்ளிச் சீருடை வழங்கல்

அக்டோபர் 22, 2021
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
மாணவர்களுக்குப் பள்ளிச் சீருடை நன்கொடை வழங்கல்
https://youtu.be/uPSP0B9_L3g

மாணவர்களுக்குப் பள்ளிச் சீருடை நன்கொடை வழங்கல்
— தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
22/10/2021

வறுமையான சூழலில் உள்ள திறமை வாய்ந்த மாணவர்களுக்குப் பள்ளிச் சீருடை நன்கொடை வழங்கல் –


மதுரை மாவட்டம் குறுத்தூர் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி – 10 சீருடைகள்

சங்கரலிங்காபுரம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி – 3 சீருடைகள்

எழும்பூர் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி – 4 சீருடைகள்

நன்கொடை விபரம்:
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை ஐரோப்பா கிளையிலிருந்து ஃபிரான்சின் திரு.தம்பி ஜோசப் வழங்கிய 8700 ரூபாய்,
முனைவர்.க.சுபாஷிணி வழங்கிய 1300 ரூபாய் மற்றும்
மதுரை சங்கரலிங்காபுரம் ஆசிரியர் திரு.பாலச்சந்தர் வழங்கிய 1050 ரூபாய்.
மொத்தம் 11050 ரூபாய்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *