பள்ளி மாணவர்களுடன் கீழடிக்கு ஒரு தொல்லியல் பயணம்

அக்டோபர் 31, 2021— திசைக் கூடல் – 237
தமிழ்மரபு அறக்கட்டளையின்
மதுரைக் கிளையினர் பள்ளி மாணவர்களுடன்
கீழடிக்கு ஒரு தொல்லியல் பயணம்-நேரலை
https://youtu.be/zMn2IBKPr-8

தமிழ்மரபு அறக்கட்டளையின் மதுரைக் கிளையினர் பள்ளி மாணவர்களுடன் கீழடிக்கு ஒரு தொல்லியல் பயணம்-நேரலை

திசைக் கூடல் – 237
அக்டோபர் 31 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021
இந்திய நேரம் பிற்பகல் 2 முதல் 4.30 மணி வரை…

தமிழ்மரபு அறக்கட்டளையின்
மதுரைக் கிளையினர் பள்ளி மாணவர்களுடன்

“கீழடியில் இருந்து நேரலை”
https://youtu.be/zMn2IBKPr-8
முனைவர் க.சுபாஷிணி, ஜெர்மனி
நிறுவனர் / தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
இயக்குநர், கடிகை – தமிழ் மரபு முதன்மைநிலை இணையக் கல்விக் கழகம்

மற்றும்

மதுரை கிளையினர் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *