சங்கக் கவிதைகளில் கவிதை உத்திகள் — முனைவர் தே. சங்கர சரவணன்

நவம்பர் 13, 2021— திசைக் கூடல் –239
சங்கக் கவிதைகளில் கவிதை உத்திகள்
— முனைவர் தே. சங்கர சரவணன்
https://youtu.be/My8t8oEA_YI

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு

நடத்தும் இணையவழி உரைத்தொடர் நிகழ்ச்சி

திசைக் கூடல் – 239
நவம்பர் 13 ம் தேதி, சனிக்கிழமை, 2021

இந்திய நேரம் மாலை 5 மணிக்கு…

தலைப்பு :
“சங்கக் கவிதைகளில் கவிதை உத்திகள்”
(சிறப்புரை மற்றும் கலந்துரையாடல்)
https://youtu.be/My8t8oEA_YI

சிறப்புரை:
முனைவர் தே. சங்கர சரவணன்,
துணை இயக்குநர்,
தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகம்,
சென்னை.

நோக்கவுரை:
முனைவர் க.சுபாஷிணி, ஜெர்மனி
நிறுவனர் / தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
இயக்குநர், கடிகை – தமிழ் மரபு முதன்மைநிலை இணையக் கல்விக் கழகம்

நெறியாள்கை, வடிவமைப்பு (ம) தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு:
திரு. மு. விவேகானந்தன், விருதுநகர் / சென்னை
கருத்தரங்கப் பொறுப்பாளர்,

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *