Home THFi News ஜெர்மானிய பாதிரியார்களின் தமிழக வருகையும்:கடந்த 300 ஆண்டுகாலப் பணி வரலாறும்

ஜெர்மானிய பாதிரியார்களின் தமிழக வருகையும்:கடந்த 300 ஆண்டுகாலப் பணி வரலாறும்

by admin
0 comment

ஜெர்மானிய பாதிரியார்களின் தமிழக வருகையும்:
கடந்த 300 ஆண்டுகாலப் பணி வரலாறும்
— முனைவர்.செ.சு.மோகனவேலு
திசைக் கூடல் – 271
மார்ச் 19, 2022
யூடியூப் காணொளியியக:
https://youtu.be/crIFjP2unL8

You may also like