Home THFi News கொங்கு நாட்டுத் தொல்லியல் சின்னங்களும் கல்வெட்டுகளும்

கொங்கு நாட்டுத் தொல்லியல் சின்னங்களும் கல்வெட்டுகளும்

by admin
0 comment

திசைக்கூடல் – 278 [ஏப்ரல் 23, 2022]
கொங்கு நாட்டுத் தொல்லியல் சின்னங்களும் கல்வெட்டுகளும்
— நூல்களின் திறனாய்வு – முனைவர் க.சுபாஷிணி
https://youtu.be/y8ReDY-OPCw

You may also like