Home THFi News “’நாகர் நிலச்சுவடுகள்’ – இலங்கைப் பயண அனுபவம்” நூல் திறனாய்வு

“’நாகர் நிலச்சுவடுகள்’ – இலங்கைப் பயண அனுபவம்” நூல் திறனாய்வு

by admin
0 comment

திசைக் கூடல் – 284 [மே 22, 2022]
“’நாகர் நிலச்சுவடுகள்’ – இலங்கைப் பயண அனுபவம்” நூல் திறனாய்வு
— திறனாய்வாளர்-திரு. செல்வம் இராமசாமி
https://youtu.be/0sQ5e4-H8n8

You may also like