Home THFi News யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கலாநிதி கா.இந்திரபாலா தொல்லியல் அருங்காட்சியகம்

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கலாநிதி கா.இந்திரபாலா தொல்லியல் அருங்காட்சியகம்

by admin
0 comment

திசைக் கூடல் — 311 [நவம்பர் 20, 2022]
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கலாநிதி கா.இந்திரபாலா தொல்லியல் அருங்காட்சியகம்
— பேராசிரியர் புஷ்பரட்ணம்
https://youtu.be/RUiyEkt9UD8

You may also like