தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் செய்திகள்

0

நாட்டுப்புறவியலும் தமிழர் வாழ்வியலும் – இணைய வழிப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கு

நல்லமுத்துக்கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, பொள்ளாச்சி, கோயம்புத்தூர் மற்றும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு இணைந்து நடத்தும் இணைய வழிப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கு – “”நாட்டுப்புறவியலும் தமிழர் வாழ்வியலும்”” ஜூலை 27-31, 2020 பகல் 11:00 -12:00 இந்திய நேரம் நாட்டுப்புறவியலும் தமிழர் வாழ்வியலும் இணைய வழிப்...

0

கல்வெட்டாய்வாளர் திரு.துரை சுந்தரம் அவர்களுக்கு அஞ்சலி

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் கல்வெட்டு ஆய்வுப் பணிகளில் நீண்ட காலம் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டரும் நீண்டகாலமாகக் கல்வெட்டு ஆய்வுகளைத் தொய்வில்லாது மேற்கொண்டு பல அறிய ஆய்வுக்கட்டுரைகளைத் தமிழ் ஆய்வுலகிற்கு வழங்கியவருமான கொங்குப் பகுதியைச் சார்ந்த திரு.துரை சுந்தரம் அவர்களின் மறைவு தமிழக வரலாற்று ஆய்வுலகத்திற்கு ஒரு மாபெரும்...

0

கடிகை பெண்கள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு நிறுவனம் உலக மகளிரை ஒன்றிணைக்கும் முகமாக, அவர்களது கடிகை தமிழ் மரபு முதன்மை நிலை இணையக் கல்விக் கழகத்தின் முன்னெடுப்பாக,  “வையத் தலைமைகொள்” என்ற ஐந்து நாள் பெண்கள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கை ஜூலை 8-12 நாட்களில் இணையம் வழி நடத்தியது. நிகழ்ச்சியின் முதல்...