தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் செய்திகள்

0

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு 2001லிருந்து 2020 வரை கடந்து வந்த பாதை

அனைவருக்கும் வணக்கம். 20ம் ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு – 2001லிருந்து 2020 வரை கடந்து வந்த பாதையைத் திரும்பிப் பார்க்கிறோம் 2001 ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி தமிழ் மரபு காப்பு என்ற குறிக்கோளுடன் பணியாற்றத் தொடங்கிய எமது...