Monthly Archive: December 2008

திருப்பாவை – 12 0

திருப்பாவை – 12

திருப்பாவை – 12 விடியர்க்காலை பனியில் நனைந்து ஸ்ரீ ராமனின் புகழைப்பாடி உன் வீட்டிற்கு முன் நிற்கும் எங்களின் குரலைக் கேட்டும் உறங்குவதேன்? கேதார கெளள ராகம் , ஆதிதாளம் கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக் கிரங்கிநினைத்து முலைவழியே நின்றுபால் சோரநனைத்தில்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய்!பனித்தலை வீழநின் வாசல்...

திருப்பாவை – 11 0

திருப்பாவை – 11

திருப்பாவை – 11 அசையாமல் பேசாமல் தூங்குவதன் மர்மம் என்ன? உசேனி ராகம் , மிச்ரசாபு தாளம் கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பலகறந்து,செற்றார் திறலழியச் சென்று செருச்செய்யும்குற்றமொன் றில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே!புற்றர வல்குல் புனமயிலே! போதராய்,சுற்றத்துத் தோழிமார் எல்லாரும் வந்துநின்முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர்பாட,சிற்றாதே பேசாதே செல்லப்பெண்...

திருப்பாவை – 10 1

திருப்பாவை – 10

திருப்பாவை – 10 பெருந்தூக்கம் தூங்கிடும் பெண்ணே! விழித்துக் கதவைத்திற! தோடி ராகம் , ஆதிதாளம் நோற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய்!மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார்?நாற்றத் துழாய்முடி நாரா யணன்நம்மால்போற்றப் பறைதரும் புண்ணியனால் பண்டொருநாள்கூற்றத்தின் வாய்வீழ்ந்த கும்ப கரணனும்தோற்றம் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ?ஆற்ற அனந்தல் உடையாய்! அருங்கலமே!தேற்றமாய்...

திருப்பாவை – 09 0

திருப்பாவை – 09

திருப்பாவை – 9 மாமன் மகளை எழுப்பிட, கண்ணன் புகழைப்பாடுவோம்! ஹமீர்கல்யாணி ராகம் , ஆதிதாளம் தூமணி மாடத்துச் சுற்றும் விளக்கெரிய,தூமங் கமழத் துயிலணைமேல் கண்வளரும்மாமான் மகளே! மணிக்கதவம் தாள்திறவாய்;மாமீர்! அவளை எழுப்பீரோ? உம்மகள்தான்ஊமையோ? அன்றிச் செவிடோ அனந்தலோ?ஏமப் பெருந்துயில் மந்திரப் பட்டாளோ?‘மாமாயன், மாதவன், வைகுந்தன்’ என்றென்றுநாமம்...

திருப்பாவை – 08 0

திருப்பாவை – 08

திருப்பாவை – 8 கண்ணனிடமிருந்து நாம் விரும்புவதை அடையும் வழி தன்யாசி ராகம , மிச்ரசாபு தாளம் கீழ்வானம் வெள்ளென்று, எருமை சிறுவீடுமேய்வான் பரந்தனகாண்; மிக்குள்ள பிள்ளைகளும்போவான் போகின்றாரைப் போகாமல் காத்துன்னைக்கூவுவான் வந்து நின்றோம், கோதுகலமுடையபாவாய்! எழுந்திராய்; பாடிப் பறைகொண்டுமாவாய் பிளந்தானை, மல்லரை மாட்டியதேவாதி தேவனைச் சென்றுநாம்...

திருப்பாவை – 06 0

திருப்பாவை – 06

திருப்பாவை – 6 பறவைகளின் ஒலி, சங்கொலி இவை கேட்டும் எழாத பெண்களை எழுப்புதல் சங்கராபரணம் ராகம், மிச்ரசாபு தாளம் புள்ளும் சிலம்பினகாண்; புள்ளரையன் கோயிலில்வெள்ளை விளிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ?பிள்ளாய்! எழுந்திராய், பேய்முலை நஞ்சுண்டு,கள்ளச் சகடம் கலக்கழியக் காலோச்சி,வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை,உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும்மெள்ள எழுந்து...

திருப்பாவை – 07 0

திருப்பாவை – 07

திருப்பாவை – 7 பறவைகளின் கீசு, கீசு ஒலி மற்றும் தயிர்கடையும் ஓசையும், நாங்கள் பாடுவதும் கேட்டும் இன்னும் படுத்துறங்கலாகுமோ? பைரவி ராகம , மிச்ரசாபு தாளம் கீசுகீ சென்றெங்கும் ஆனைச்சாத் தன்கலந்துபேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ? பேய்ப்பெண்ணே!காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கைபேர்த்துவாச நறுங்குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால்ஓசை படுத்தத்...

திருப்பாவை – 05 0

திருப்பாவை – 05

திருப்பாவை – 5 கண்ணனை வாழ்த்தும் முறையும், அடையும் பலன்களும் ஸ்ரீ ராகம் , ஆதிதாளம் மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை,தூய பெருநீர் யமுனைத் துறைவனை,ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை,தாயைக் குடல்விளக்கம் செய்த தாமோதரனை,தூயோம்ஆய் வந்துநாம் தூமலர் தூவித்தொழுதுவாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கப்போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும்தீயினில்...

திருப்பாவை – 04 0

திருப்பாவை – 04

திருப்பாவை – 4 மழை பொழியவைக்க ஒரு அரிய மந்திரம் வராளி ராகம் , ஆதிதாளம் ஆழி மழைக்கண்ணா! ஒன்று நீ கைகரவேல்ஆழியுள் புக்கு முகந்துகொ டார்த்தேறி,ஊழி முதல்வன் உருவம்போல் மெய்கறுத்துபாழியந் தோளுடைப் பற்பநா பன்கையில்ஆழிபோல் மின்னி, வலம்புரிபோல் நின்றதிர்ந்து,தாழாதே சார்ங்கம் உதைத்த சரமழைபோல்வாழ உலகினில் பெய்திடாய்,...

திருப்பாவை – 03 0

திருப்பாவை – 03

திருப்பாவை – 3 உத்தமனைப்பாடி நோன்பு எடுப்போர் அடையும் பெரும் செல்வம் ஆரபி ராகம், ஆதிதாளம் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடிநாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றிநீர் ஆடினால்,தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள்மும் மாரிபெய்துஓங்கு பெருஞ்செந்நெ லூடு கயல் உகளப்பூங்குவளைப்பூங்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப,தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலைபற்றிவாங்கக் குடம்நிறைக்கும்...