நாடார் குல மித்திரன் – 1920 ஆகஸ்ட் மின்னூல்

வணக்கம்.

நாடார் குல மித்திரன் 1920ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாத இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம்.

இந்த இதழின் உள்ளடக்கம்:

  • கடவுள் வணக்கம்
  • மித்திரன் வேலையும் பற்பலர் யோசனையும்
  • கடிதங்கள் – பர்மா கமுதி நாடார் அசோஸியேஷன், இரங்கூன்
  • பந்தல்குடி நாடார்களின் நிலமை
  • சங்க விஷேஷங்கள்
  • ஒரு விநோத சம்பாஷணை
  • அறம்
  • நிகழ்கால விஷயங்கள்

இந்த மின்னிதழை வாசிக்க!

அன்புடன்
முனைவர். சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *