நாடார் குல மித்திரன் – 1921 டிசம்பர் (1) மின்னூல்

வணக்கம்.

நாடார் குல மித்திரன் 1921ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாத இதழ்கள் இரண்டு வெளிவந்திருக்கின்றன. டிசம்பர் மாதம் வெளிவந்த முதல் இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம்.
குறிப்பு:மின்னாக்கம் சற்று தெளிவு குறிவாக உள்ளது. ஆனால் ஸூம் செய்து பெரிதாக்கிப் பார்த்தால் வாசிக்க முடியும்.

இந்த இதழின் உள்ளடக்கம்:

  • மகாத்மா காந்தியவர்களுக்கு பத்திராதிபர் 20-6-21ல் எழுதிய கடிதம்
  • நாடார் மகாஜன சங்கமும் பிரசாரமும்
  • கடிதங்கள்
  • சங்க விஷயங்கள்
  • கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ நாடார்களுக்கு விஞ்ஞாபனம்
  • முற்கால ஜப்பான்

இந்த மின்னிதழை வாசிக்க!

அன்புடன்
முனைவர்.க. சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *